Velkommen til Praksiscirkler

På praksiscirkler får lærere kendskab til og indsigter i en række forskellige erhvervsuddannelser, så de kan inspirere deres elever til at tage et mere afklaret valg om ungdomsuddannelse. Lærerne får gennem deres deltagelse på praksiscirkler dannet relationer til faglærere, erfaringer med at arbejde i erhvervsskolens værksteder og dermed en meget større viden om erhvervsuddannelser
Jeg er blevet gjort opmærksom på, at vores elever skal have udvidet deres viden om erhvervsuddannelser, og at erhvervsuddannelserne kan passe bedre til nogle af vores elever
Lærer , efter deltagelse i praksiscirkler

Hvad er en praksiscirkel?

En praksiscirkel består af tre kursusdage, hvor faglærere og skolelærere mødes og arbejder sammen om refleksive og praktiske opgaver. I mellemperioden mellem de tre dag arbejder deltagerne med en mikroafprøvning med en praksisfaglig opgave. På de tre kursusdage veksler deltagerne mellem at arbejde sammen på en erhvervsuddannelse eller en folkeskole.

Læs mere her

Nyheder og konferencer
image-decorative-on
Arrangement  15. november

Konference: Reel praksisfaglighed - Hvordan?

- Praksiserfaringer og forskningsviden om folkeskolen som vindue til erhvervsuddannelserne
Foto af projektteamet
Nyhed  

2,5 mio. kr. til at give elever lyst til at tage en erhvervsuddannelse

Tietgenfonden bidrager med 2,5 mio. kroner til projektet ’Praksiscirkler’, der skal give flere elever lyst til at vælge en erhvervsuddannelse. Projektet udvikles i Region Sjælland og udbredes derefter til hele landet.

Støttet af: