Om praksiscirkler

Model der viser forløbet i en praksiscirkel

Hvad er en praksiscirkel?

En praksiscirkel består af tre kursusdage, hvor faglærere og skolelærere mødes og arbejder sammen om refleksive og praktiske opgaver. I mellemperioden mellem de tre dag arbejder deltagerne med en mikroafprøvning med en praksisfaglig opgave. På de tre kursusdage veksler deltagerne mellem at arbejde sammen på en erhvervsuddannelse eller en folkeskole.

Dag 1

Den første dag mødes skolelærere med faglærere på en erhvervsskole. Der er planlagt en række aktiviteter.

Dagen starter med et oplæg fra facilitatoren om praksisfaglighed, der sætter samtaler i gang mellem faglærere og skolelærer om forskellige emner, som kan være hvordan man kan koble teori og praksis i den praktiske undervisning.

Derefter deltager de to grupper af lærere i en fælles praktisk aktivitet.

Bagefter er der rundvisning på erhvervsskolecenteret, så lærerne kan stifte bekendtskab med de mange forskellige erhvervsuddannelser centeret tilbyder.

Dagen afsluttes med en opgave i form af en mikroafprøvning, som deltagerne skal afprøve til næste praksiscirkeldag.

> Se eksempel på et program for den første dag på en erhvervsskole

Foto af mennesker der arbejder i et værksted
image-decorative-on

Dag 2

På dag 2 mødes faglærere og skolelærere på en folkeskole. Der er planlagt en række forskellige aktiviteter for dagen.

Dagen starten med erfaringsopsamling fra mikroafprøvningen i grupper og en drøftelse i plenum af, hvordan man kan koble teori og praksis i den praktiske undervisning. Derefter deltager de to grupper af lærere i en praktisk aktivitet, som skolens lærere har planlagt.

Der er planlagt en rundvisning på skolen og i skolens faglokaler.

Bagefter giver en UU vejleder et oplæg om, hvordan UU vejledningen kan bidrage til udbredelse af viden om erhvervsuddannelser, som diskuteres af deltagerne. Facilitatoren holder et oplæg om elevperspektiver på praksisfaglighed.

Dagen afsluttes med en introduktion til en mikroafprøvning om, hvordan skolelærere kan henvise til erhvervsuddannelser i deres undervisning, som deltagerne skal afprøve til næste praksiscirkel.

> Se eksempel på et program for dag 2 på en folkeskole

Dag 3

På den 3. praksiscirkeldag er deltagerne igen på erhvervsskolen, hvor der er planlagt en række aktiviteter.

Dagen starter med en opsamling af erfaringer omkring mikroafprøvningen og vidensdeling om gode eksempler på, hvordan der kan henvises til forskellige erhvervsuddannelser i den praktiske undervisning.

Derefter arbejder de to grupper af lærere sammen om en praktisk opgave, som er planlagt af faglærerne.

Derefter præsenteres et oplæg fra facilitatoren om faglig stolthed, som sættes til diskussion af deltagerne i grupper bestående af faglærere og skolelærere.

Dagen afsluttes med evaluering og diskussioner af, hvad deltagerne tager med sig fra de 3 praksiscirkeldage.

Se eksempel på et program for dag 3 på en erhvervsskole

 

image-decorative-on

Gruppearbejde på kursusdagene på praksiscirkler

Vi anbefaler at der i grupperne er deltagere fra både erhvervs- og folkeskoler, så deltagerne får lært hinanden og hinandens arbejdspraksisser at kende.

I forlængelse af gruppearbejdet på praksiscirkeldagene vil der være opsamling i plenum. I gruppen kan der derfor vælges en til at skrive notater i løbet af gruppearbejdet, så det kan præsenteres i plenum. Der kan også arbejdes med post it sedler, som kan fremlægges.

Gruppearbejde og fremlæggelse laves ved gruppeborde i et fælles lokale.