Dag 1

På en erhvervsskole
Foto af voksne der sidder og snakker i grupper

Program

 

9.00 - 9.30
Gerne kaffe og te til deltagerne når de ankommer

Kursusleder laver introduktion til praksiscirkler og introducerer til dagens tema. Se video "Introduktion til praksiscirkler"

Præsentationsrunde ved deltagerne. Fortæl f.eks. om ansættelsessted og baggrund.

9.30 - 10.15
Gruppearbejde med udgangspunkt i spørgsmålet "Hvad forventer I af jeres deltagelse i praksiscirkler?"

Vi anbefaler, at der i grupperne er deltagere fra både erhvervs- og folkeskoler,  så lærerne får lært hinanden at kende.

I forlængelse af gruppearbejdet på praksiscirkeldage vil der være opsamling i plenum. I gruppen kan der derfor vælges en til at skrive notater i løbet af gruppearbejdet, så det kan præsenteres i plenum.

Gruppearbejde og fremlæggelse laves ved gruppeborde eller stående i et fælles lokale.

10.15 - 10.30
Pause

10.30 - 12.00
Praktiske øvelser med håndværksmetoder fra erhvervsuddannelsen

Lærere og erhvervsskolelærere arbejder sammen i værkstedet.

12.00 - 12. 45
Frokost med uformelle samtaler

12.45 - 13.45
Rundvisning på skolen

13.45 - 14.00 Pause

14.00 - 15.00 
Introducer den mikroafprøving deltagerne skal lave inden næste kursusdag. Den første mikroafprøving drejer sig om at undervise i teori samtidigt med, at der laves praktiske aktiviteter med eleverne.

 

 

Video: Introduktion til praksiscirkler

Video: Den praktiske opgave

Video: Teori og praksis

En praksiscirkel består af tre kursusdage, hvor faglærere og skolelærere mødes og arbejder sammen om refleksive og praktiske opgaver. I mellemperioden mellem de tre dag arbejder deltagerne med en mikroafprøvning med en praksisfaglig opgave. På de tre kursusdage veksler deltagerne mellem at arbejde sammen på en erhvervsuddannelse eller en folkeskole.

Se program for dag 2

Se program for dag 3