Dag 3

På en erhvervsskole
Foto af kokke der arbejder i et køkken

Program 

9.00 - 9.15

Velkomst ved kursusleder og siden sidst.

9.15 -9.45

Erfaringsopsamling af mikroafprøvningerne i grupper.

Vi anbefaler at der i grupperne er deltagere fra både erhvervs- og folkeskoler, så lærerne får lært hinanden at kende. Videndeling i forlængelse af gruppearbejdet

9.45 - 10.00

Pause

10.00 - 12.00

Praktiske øvelser i værkstedet 

12.00 - 12.45

Frokost med uformelle samtaler

12.45 - 13.45 

Oplæg om faglig stolthed eller Video "Faglig stolthed"

Drøft i grupper hvordan faglig stolthed kommer til udtryk hos erhvervsskolelærere, folkeskolelærere og elever på erhvervsuddannelser og skoler

13.45 - 14.00

Opsamling og evaluering. Deltagerne drøfter hvordan, at de kommer videre efter praksiscirkler, og hvad de tager med sig fra forløbet.

 

En praksiscirkel består af tre kursusdage, hvor faglærere og skolelærere mødes og arbejder sammen om refleksive og praktiske opgaver. I mellemperioden mellem de tre dag arbejder deltagerne med en mikroafprøvning med en praksisfaglig opgave. På de tre kursusdage veksler deltagerne mellem at arbejde sammen på en erhvervsuddannelse eller en folkeskole.

Se program for dag 1

Se program for dag 2