Dag 2

På en folkeskole

Opmærksomheder i planlægning inden praksisdagen

  • Er der projektor/smartboard?
  • Er der stole så man kan sidde samlet?
  • Er der bestilt/mulighed for at lave kaffe/te/morgenmad?
  • Hvor skal der spises frokost/kage?
image-decorative-on

Program

 

9.15 - 9.50

Erfaringsopsamling fra mikroafprøvninger i grupper og drøftelser af hvordan de kobler teori til praktiske aktiviteter i undervisningen.

Derefter videndeling på holdet, hvor kursusleder kan spørge: Er der nogen af jer, som vil fortælle, hvad I fik ud af jeres mikroafprøvning, eller er der noget, som I har talt om i gruppen, som er spændende?

9.50 - 10.00

Pause

10.00 - 12.00

Praktiske øvelser i skolens faglokale

12.00 - 12.45

Frokost med uformelle samtaler

12.45 - 13.15

Rundvisning på skolen

13.15 - 13.30

Pause

13.30 - 14.00 

  • Inviter en UU-vejleder

eller

14.00 - 15.00

Introduktion til mikroafprøvning 2 hvor deltagerne i undervisningen skaber sammenhæng mellem fagenes kompetencemål og elevernes kommende virkelighed/arbejdsliv.

Læs: Introduktion til facilitator -  Øvelse om fagenes mål og undervisningen

Se video: Fagenes forbindelse til erhvervsuddannelser

Udfyld: Mikroafprøvning 2 - Inddragelse af elevernes kommende uddannelse og arbejdsliv

En praksiscirkel består af tre kursusdage, hvor faglærere og skolelærere mødes og arbejder sammen om refleksive og praktiske opgaver. I mellemperioden mellem de tre dag arbejder deltagerne med en mikroafprøvning med en praksisfaglig opgave. På de tre kursusdage veksler deltagerne mellem at arbejde sammen på en erhvervsuddannelse eller en folkeskole.

Se program for dag 1

Se program for dag 3